คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

‎หลักฐานของเปลือกโลกแผ่น ‘ทันสมัย’ ที่มีอายุถึง 2.5 พันล้านปีที่ผ่านมาพบในประเทศจีน‎

‎หลักฐานของเปลือกโลกแผ่น 'ทันสมัย' ที่มีอายุถึง 2.5 พันล้านปีที่ผ่านมาพบในประเทศจีน‎

‎แร่ธาตุที่หายากแสดงหลักฐานของเขตย่อยโบราณ‎  This illustration shows an early Earth with plate tectonics.(เครดิตภาพ: Zoonar GmbH / อาลามี่)‎‎การก่อตัวของหินที่เป็นเอกลักษณ์ในประเทศจีนมีเงื่อนงําที่แผ่นเปลือกโลกย่อยสลายหรือลงไปใต้แผ่นอื่น ๆ...

Continue reading...